ปัจจุบันมีเครื่องสำอางแบรนด์ไทยจำหน่ายในมาเลเซียจำนวนหนึ่ง อาทิ Mistine, Mille, Cathy Doll, Pop Me, Srichand, Beauty Buffet และ XCUTEME เป็นต้น โดยจุดแข็งของสินค้าเครื่องสำอางจากไทย  คือ ภาพลักษณ์ที่ดี คุณภาพเป็นที่ยอมรับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งระดับราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงาน

แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความท้าทายด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่เครื่องสำอางจากประเทศคู่แข่งขันโดยเฉพาะเกาหลีใต้มีการทำการตลาดในเชิงรุก อาทิ การสร้างกระแสความนิยมสินค้าของเกาหลีผ่านศิลปิน นักร้อง นักแสดง โดยจัดกิจกรรม Meet & Greet กับดาราเกาหลีที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้า โดยต้องซื้อสินค้าตามมูลค่าที่กำหนดจึงจะได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้คำแนะนำว่า ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการสร้างแบรนด์ และการทำการตลาดในมาเลเซียให้มากขึ้น อาทิ การพิมพ์ฉลากสินค้าเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ หรือสื่อที่สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ในระดับสากลได้ และควรร่วมมือกับผู้นำเข้าในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

อีกทั้ง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมุสลิม (มากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด) ตลาดเครื่องสำอางจึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองฮาลาลมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรศึกษาข้อกำหนด สิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอรับรองฮาลาลก่อนส่งออกสินค้ามายังมาเลเซีย

สนใจบทความในเกี่ยวกับตลาดมาเลเซียตอนต่อไป สามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆ ที่ คลิ๊ก

For further information or interested to OEM Cosmetics, please visit: www.greentechbiolab.com

ที่มา :

https://smesproactive.ditp.go.th/

สอบถามเพิ่มเติม