Thai Prom DIProm ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภาคใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญชวน “ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว” ในเขตพื้นที่ ภาคใต้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์
โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 50 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว
สามารถติดต่อสอบถาม
คุณเพ็ญพิชญ์ 087 565 3907
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563

กรมส่งเสริมอุตกรรมร่วมกับ กองทุนหมู่บ้าน จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการค้าออนไลน์ เปิดรับสมัคร🎉🎉
* OTOP
* วิสาหกิจชุมชน
* วิสาหกิจรายเดี่ยว
* ผู้ประกอบการชุมชนที่ขึ้นทะเบียน

🧧คลิ๊กสมัคร✅

https://forms.gle/1HQY16HMJmj65jGVA

สอบถามเพิ่มเติม