ศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาแผนโบราณ

เยี่ยมชมศึกษาดูงานจุดอ่อนและจุดแข็ง
ณ บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

ขอขอบคุณ (คณะอุตสาหกรรม มอ.หาดใหญ่) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่จัดโครงการนี้เพื่อการต่อยอดธุรกิจของสมาชิกในกลุ่มได้อย่างดี

สอบถามเพิ่มเติม